You are here

Rådhusbuen 3
4000 Roskilde
Administration Social Job og Sundhed
Tlf 46 31 30 00

Integration er en del af området Social, Job og Sundhed.

Afsnittet varetager den overordnede integrationsindsats, herunder

  • Boligplacering af nytilkomne flygtninge
  • Henvisning til danskundervisning af voksne
  • Sekretariatsbetjening af Integrationsrådet og
  • Administration af Kultur- og Integrationspuljen.

Integration består af sagsbehandlere, familiekonsulenter, integrationsmedarbejdere, virksomhedskonsulenter og sociale viceværter, der servicerer og har opsyn med de midlertidige boliger.

Afsnitsleder: Qerim Selmani

EAN: 5798007937928