You are here

Sådan modtager vi flygtninge

Når en flygtning får opholdstilladelse bliver vedkommende samtidig visiteret til en kommune.

Når Roskilde modtager flygtninge ligger ansvaret for koordineringen i Integrationsafdelingen. Vi får besked fra Udlændingestyrelsen en til to måneder før flygtningen ankommer, og forbereder sammen med den enkelte flygtning og asylcentret ankomsten.

Integrationsafdelingen hjælper med det praktiske

Ved ankomsten til kommunen sørger Integrationsafdelingen for at hjælpe flygtningen med alt det praktiske; folkeregistrering, oprettelse af bankkonto, NemID og indkvartering i en midlertidig bolig, hvis ikke kommunen har en permanent bolig klar. Ved indflytning i permanent bolig får flygtningen hjælp til at forstå og søge indskudslån, boligstøtte med videre, samt økonomisk hjælp til det mest nødvendige.

Hurtig kontakt med Jobcentret

Flygtningen får inden for de første 3 dage kontakt til kommunens jobcenter for at blive henvist til danskundervisning og komme i gang med beskæftigelsesrettede aktiviteter. 

Når flygtningene er mellem 0-18 år

Når kommunen modtager flygtninge med børn i alderen 0-18 år, får familien relevant information og vejledning om de forskellige afdelinger såsom tand- og sundhedsplejen, pladsanvisningen, skoleindskrivningen og foreningsguider.

Læs mere

 • Hvad er forskellen på en asylansøger, en flygtning og en kvoteflygtning?

  En asylansøger har ansøgt om asyl og venter på sin afgørelse, typisk i et Røde Kors asylcenter.

  En flygtning er en person der har fået midlertidig opholdstilladelse på baggrund af sin ansøgning om asyl, og derefter er blevet visiteret til Roskilde Kommune, der overtager ansvaret for vedkommende og dennes integration.

  Derudover er der kvoteflygtninge. Disse har af FN’s Flygtningehøjkommissariat fået tildelt flygtningestatus, og Danmark skal i henhold til internationale forpligtelser modtage disse personer som flygtninge.

 • Hvad er flygtninge forpligtet til?

  Når flygtninge modtager integrationsydelse, er de forpligtet til at deltage i et integrationsprogram, der består af danskuddannelse og aktivering i et beskæftigelsesrettet tilbud. For 18-25 årige kan der også være pligt til at påbegynde en kompetencegivende uddannelse.

  Integrationsprogrammet kan vare op til tre år og skal i gennemsnit være på 37 timer om ugen. Hovedformålet er, at flygtningen hurtigst muligt bliver selvforsørgende.

  En flygtning, der modtager offentlig forsørgelse i form af integrationsydelse, har både pligt til at deltage i integrationsprogrammet og stå til rådighed for arbejdsmarkedet. Herudover skal de deltage i opfølgningsmøder med kommunen.

  Hvis en flygtning ikke lever op til disse forpligtelser, kan der trækkes i integrationsydelsen.

Senest opdateret

24.05.2018