You are here

Projekt Tilløb

Projekt Tilløb til Arbejdsmarkedet har til formål at forberede flygtninge i at komme på arbejdsmarkedet.

Projekt Tilløb består af et antal kurser som giver en grundig introduktion til det danske samfund, dets normer og værdier og de nye borgeres rettigheder og pligter. Hver oplægsholder har fokus på hvordan du kan begå dig i samfundet og hvorledes du hurtigt og sikkert kommer ud på arbejdsmarkedet.

Du vil for eksempel høre om hvilke regler der findes på arbejdsmarkedet, hvilke pligter du har når du får hjælp fra kommunen, kultur på arbejdspladserne og du vil møde en virksomhedsleder og en rollemodel som kan fortælle hvordan han/hun kom i arbejde og meget mere. 

Kontakt din sagsbehandler i Roskilde kommune, hvis du vil tilmeldes dette kursus.

Senest opdateret

15.08.2018