You are here

Økonomi

Her får overblik over de forskellige satser, regler og ydelser.

Længere nede kan du læse mere om:

 • Integrationsydelse og satser

 • kontanthjælpsloft og timeregel

 • Enkeltudgifter

 • Støtte til høje boligudgifter

 • Boligstøtte

 • Familieydelser

 

Selvbetjeningsløsning når du søger om integrationsydelse

Når du har meldt dig ledig i Jobcentret, kan du søge om integrationsydelse ved at bruge selvbetjeningsløsningen nedenfor. Du skal blandt andet svare på, om du har været i Jobcentret og melde dig ledig. Med selvbetjeningsløsningen kan du søge digitalt med din NemID. Har du ikke NemID, kan du udfylde skemaet digitalt, printe ud, underskrive og sende det sammen med dokumentationen til Ydelsescenter, Rådhusbuen 3, 4000 Roskilde.

Har du brug for mere hjælp?

Hver mandag, onsdag og torsdag kan du komme forbi Drop In, hvis du har spørgsmål angående økonomi.

Yderligere information

 • Integrationsydelse og satser

  Satserne for integrationsydelsen pr. 1. januar 2019:

  • Enlig forsørger - 12.143 kr.
  • Gift eller samlevende, der forsørger eget barn i hjemmet - 8.498 kr.
  • Ikke forsørger der er fyldt 30 år eller udeboende under 30 år  - 6.072 kr.
  • Personer under 30 år, som bor sammen med forældre - 2.616 kr.

  Læs mere om integrationydelsen her.

  Danskbonus til selvforsørgende
  For at øge incitamentet til at lære dansk, indføres en ny danskbonus til borgere der er omfattet af integrationsloven, men ikke modtager kontanthjælp, uddannelseshjælp eller integrationsydelse.

  Den nye danskbonus udbetales som et skattefrit engangsbeløb på kr. 6.242,- efter ansøgning. Det er en betingelse for at modtage den skattefri bonus, at den krævede danskprøve er bestået efter 1. januar 2018 og at borgeren ikke har modtaget dansktillæg efter Aktivloven.

  Søg om danskbonus her.

  Læs mere om nedsættelse af integrationsydelsen, omlægning af dansktillægget og indførelse af danskbonus pr. juli 2018 pÅ DANSK, ARABISK og TIGRINYA.

 • Kontanthjælpsloft og timeregel

  Regeringen har indført et kontanthjælpsloft og en timeregel. Hvis du modtager integrationsydelse, kan du miste en del af din støtte, hvis du ikke arbejder.

  Læse mere om 225-timersreglen her.

 • Enkeltudgifter og støtte til høje boligudgifter

  Hjælp til enkeltudgifter bliver givet under særlige omstændigheder og efter en individuel vurdering.

  Du kan fx søge om engangsbeløb til flyttehjælp, depositum, dækning af udgifter til tandbehandling eller medicin. En behandling skal være nødvendig for dit helbred, og behandlingsmulighederne i det offentlige behandlingssystem skal være udtømte. Som hovedregel kan kommunen ikke yde hjælp til udgifter, du har påtaget dig, inden du søger om økonomisk hjælp.

  For at få særlig støtte til høje boligudgifter skal du have oplevet ændringer i dine forhold, som har medført indtægtstab.

  Læs mere om betingelserne og ansøg her.

 • Boligstøtte

  Nyankomne flygtninge er omfattet af reglerne om boligstøtte. For at få boligsikring skal man være lejer. Boligsikring beregnes ud fra husstandens indkomst, huslejens størrelse og boligens størrelse.

  Boligstøtte administreres og udbetales af Udbetaling Danmark.

  Læs mere her.

 • Familieydelser

  Der findes forskellige familieydelser, som I enten får automatisk udbetalt eller kan søge om.

  Her kan du læse mere omkring dem.

  På borger.dk kan du også læse mere om børne- og ungeydelser, og familieydelser.

Kontakt

Integration
Rådhusbuen 3
4000 Roskilde
Administration Social Job og Sundhed
Tlf 46 31 30 00

Senest opdateret

05.02.2019