You are here

Ny affaldsordning i Roskilde Kommune
Alle i Roskilde Kommune skal sortere deres affald. Affaldssortering er blandt andet vigtigt for miljøet og samtidig undgår man at bruge ressourcer på sortering af affald.

Verdens ressourcer er begrænsede, og vi bliver nødt til at tænke anderledes for at skåne miljøet. Hvert år producerer vi samlet ca. 15,5 millioner tons affald i Danmark. Det svarer til, at hver dansker smider 2-3 tons affald i skraldespanden om året, hvilket er 8 gange så meget, som et menneske i Afrika smider ud.

Derfor er målet, at Roskilde Kommune skal genbruge 50 % af alt husholdningsaffald i år 2022. Dette er beskrevet i kommunens ambitiøse Affalds- og ressourceplan 2015-2024. Affalds- og ressourceplanen har fokus på både private husstande, erhvervsvirksomheder og kommunale institutioner.

Omstillingen af affaldshåndteringen kræver, at du, sammen med alle os andre, hjælper til. Til gengæld er det kommunens opgave, at det bliver så nemt som muligt for dig at sortere dit affald.

Læs meget mere om den nye ordning her.

Dato: 30. August 2018

Senest opdateret:

07. November 2018