You are here

Integrationsprisen 2018
Af Nada El-Khatib, Social, Job & Sundhed
Integrationsrådet i Roskilde Kommune uddeler pris. Hvem indstiller du?

Integrationsprisen vil honorere en eller flere virksomheder/personer/foreninger/ sportsklubber/organisationer med et samlet beløb på 10.000 kr. eller en gave som svarer til beløbet.

Prismodtageren skal have ydet en ekstraordinær eller nytænkende indsats indenfor integrationsarbejdet.

Det er Integrationsrådet, der beslutter, hvem der skal have prisen, men alle kan indstille deres kandidater senest onsdag den 10. oktober 2018.

Kriterier for tildeling af prisen

Integrationsrådet lægger vægt på, at modtager(e) af prisen har bidraget til realisering af kommunens vision inden for Integrationspolitik, som sigter mod:

  • at skabe ligeværdighed og lige muligheder for alle borgere, uanset etnisk baggrund.
  • at fremme samarbejdet mellem borgere, organisationer og andre aktører om integration som en helhedsorienteret indsats.
  • at nydanske børn har samme muligheder for at få en god skolegang som etnisk danske børn og, at nydanske unge gennemfører en uddannelse på lige fod med danske unge.
  • at nydanske borgere er selvforsørgende og har fodfæste på det danske arbejdsmarked.
  • at fremme et mangfoldigt arbejdsmarked på offentlige og private arbejdspladser hvor Roskilde Kommune, som arbejdsplads, fremstår som rollemodel.
  • at skabe større lighed i sundhed for borgere, uanset etnisk baggrund.
  • at opnå større deltagelse i foreningslivet for nydanske børn.

Indstilling til prisen

Alle kan indstille en person/forening/organisation/virksomhed til prisen. Dog kan man ikke indstille Integrationsrådets medlemmer til prisen. Indstilling kan ske ved at skrive til:

Khalil Ahmad
e-mail: khalila@roskilde.dk
Telefon nr. 46 31 79 58

 

Tidligere vindere:

2016: Hanne Moe, initiativtager til Roskilde Flygtningevenner, og den tidligere afghanske flygtning og nuværende volleyballtræner Seyed Hanif.
2017: Julie Bruun, administrerende direktør, fra CP Aps i Viby for etablering af praktikpladser og Mentornet Roskilde for at matche flygtning og mentor, så de to rent faktisk har noget til fælles.

 

www.roskilde.dk/integrationsprisen

 

Dato: 13. August 2018

Senest opdateret:

09. Oktober 2018