You are here

Flygtningefamilier inviteres i Bon Bon Land

Af robinae
Dansk Flygtningehjælp arrangerer en sjov og billig tur til forlystelsesparken Bon Bon Land. Læg mærke til at der skal ansøges om at komme med.

Hvornår?
Lørdag d. 7. september 2019
Bus fra Roskilde station kl. 9.30
Vi er tilbage i Roskilde cirka kl. 19.00

Pris
Pris 50 kr for voksne, 25 kr for børn under 18 år
Små børn (under 90 cm højde) er gratis


Tilmelding
Tilmelding og betaling fra d. 19 august – slut d. 26 august
WhatsApp eller sms til 0045 2899 5792 (Nadia)
Husk at skrive antal voksne og antal børn

Arrangør
Turgruppen, Annelise, Nadia, Elisabeth, Hani

Frivillignet er Dansk Flygtningehjælps frivillige integrationsnetværk i Danmark. Vi arbejder for at integrere flygtninge og indvandrere med anden etnisk baggrund i det danske samfund. Siden 1999 har vi skabt rammer for det mellemmenneskelige møde mellem frivillige og flygtninge og styrket flygtninges muligheder for at klare sig selv i Danmark og tage aktiv del i samfundslivets mange tilbud.

Transporten er støttet af Kagan Turist.

Dato: 13. August 2019

Senest opdateret:

13. August 2019