You are here

Ændring af integrationsydelsen og indføring af danskbonus
Folketinget har vedtaget at nedsætte integrationsydelsen, omlægge dansktillægget og indføre en danskbonus. Lovændringen træder i kraft 1. juli 2018.

LÆS OM ÆNDRINGEN PÅ ARABISK ELLER TIGRINYA NEDENUNDER.

Den nye lovændring (vedtagelse af lovforslag L 120), som træder i kraft 1. juli 2018:

 • nedsætter integrationsydelsen med 3 %,
 • omlægger det dansktillæg, som kan udbetales sammen med integrationsydelsen, til en danskbonus og
 • indfører en særlig skattefri danskbonus til borgere der er omfattet af integrationsloven, men ikke modtager ydelser efter Lov om aktiv socialpolitik.

Nedsættelse af integrationsydelsen

Pr. 1. juli 2018 vil integrationsydelsen udgøre:

Enlig forsørger

kr. 11.993

Gift el. samlevende (forsørger eget barn i hjemmet)   

Kr. 8.393

Ikke forsørger, fyldt 30 år el. udeboende u. 30 år

Kr. 5.997

Hjemmeboende u. 30 år

Kr. 2.584

Ændring af loftet for modtagere af integrationsydelse

Samtidig med, at integrationsydelsen nedsættes, sænkes loftet over, hvor meget du i alt kan modtage i integrationsydelse, særlig støtte efter Aktivloven (§ 34) og boligstøtte.

 • 11.948 kr. for gifte og samlevende, som har forsørgelsespligt over for et barn,
 • 11.783 kr. for gifte og samlevende, som har forsørgelsespligt over for flere børn,
 • 9.132kr. for gifte og samlevende personer, som ikke er forsørgere,
 • 14.208 kr. for enlige personer, som har forsørgelsespligt over for et barn,
 • 14.576 kr. for enlige personer, som har forsørgelsespligt over for to eller flere børn, og
 •  9.848 kr. for enlige personer, som ikke er forsørgere.

Læs mere om integrationsydelse her

Omlægning af dansktillægget til danskbonus

Det gældende dansktillæg er omlagt til en danskbonus. Dansktillægget har hidtil kunne udbetales (sammen med integrationsydelsen) til borgere, der har bestået den krævede danskprøve eller er fritaget for danskprøve på grund af helbredsforhold, .

Der vil fra 1. juli højst kunne udbetales dansktillæg og danskbonus i 6 måneder fra 1. udbetaling.

 • Borgere, der pr. 1. juli har modtaget dansktillæg i 6 måneder eller mere, vil ikke længere kunne modtage dansktillægget og vil ikke have ret til danskbonus.
 • Borgere, der har modtaget dansktillæg i mindre end 6 måneder, vil fra 1. juli få udbetalt danskbonus i en periode, så de hidtil udbetalte dansktillæg sammen med danskbonus udbetales i 6 måneder. 

Danskbonus til selvforsørgende

For at øge incitamentet og lysten til at lære dansk, indføres en ny danskbonus til borgere, der er omfattet af integrationsloven, men ikke modtager kontanthjælp, uddannelseshjælp eller integrationsydelse.

Den nye danskbonus udbetales som et skattefrit engangsbeløb på kr. 6.120,- efter ansøgning. For at modtage den skattefrie bonus, følger der to betingelser med:

 1. For det første skal du have bestået den krævede danskprøve efter 1. januar 2018.
 2. For det andet må du ikke have modtaget modtaget dansktillæg efter Aktivloven.

Sådan søger du Danskbonus

Klik her for at søge om danskbonus

Dato: 09. Juli 2018

Senest opdateret:

18. December 2019

Kommentarer

dansk bonus

Hej
Jeg vil gerne spørge jer om denne dansk bonus hvis det også gælder for mig. Jeg har allerede en permanent opholdstilladelse ag har været i Danmark siden 2007. Jeg har lige færdig min FVU trin 4 sidste April og nu studerer jeg på SOSU. KAn jeg få denne dansk bonus som er cirka 6000 kr,-
Mange tak
MVH
Maricar

Hej Maricar

Hej Maricar
Tak for dit spørgsmål. Du skal enten skrive til din sagsbehandler, som kender din situation, eller evt. kontakte integration@roskilde.dk for at finde den rette hjælp.

Med venlig hilsen