You are here

Modtagerklasser for børn og unge

Tilbud for tosprogede elever. Roskilde Kommune tilbyder flere forskellige former for undervisning, der tilgodeser tosprogede elevers behov.

Tosprogede elever kan modtage undervisning i dansk som andetsprog, hvis skolen vurderer, at de har behov for det. Undervisningen kan tilbydes som basisundervisning i modtageklasser eller som supplerende undervisning i eller uden for den normale skoletid.

Taler dit barn ikke dansk, så starter skolegangen i et modtagelsestilbud. Når dit barn har lært nok dansk til at få udbytte af undervisningen i en almindelig klasse, fortsætter skolegangen i en af folkeskolerne.

Der er modtageklasser (0.–9. klasse) på Hedegårdenes Skole og Østervangsskolen, og modtagelseshold på Sct. Jørgens Skole.

Har du eller har du et barn, som har brug for lektiehjælp - så klik her.

Unge mellem 15 og 17 år får tilbudt undervisning i ungetilbuddet på Clavis Sprog og Kompetence.

Spørgsmål og svar

  • Hvordan indskriver jeg mit barn i en modtageklasse?

    Taler dit barn ikke dansk og vil du gerne have dit barn i en modtageklasse, så skal du henvende dig til en tosprogskonsulent. 

  • Hvordan får mit barn supplerende undervisning i dansk som andetsprog?

    Vurderer skolen, at dit barn har behov for undervisning i Dansk som andetsprog, bliver det tilbudt støtte i eller uden for den normale skoletid.

Senest opdateret

15.12.2020