You are here

Integrationsgrunduddannelsen (IGU)

Integrationsgrunduddannelsen (IGU) er en ordning som skal sikre mulighed for arbejde og opkvalificering for flygtninge og familiesammenførte til flygtninge.

Integrationsgrunduddannelsen (IGU) er en forsøgsordning, som skal sikre dig mulighed for arbejde og opkvalificering, hvis dine kvalifikationer og produktivitet endnu ikke lever op til kravene på det danske arbejdsmarked. Ansættelsen er midlertidig og udgør en trædesten til det ordinære arbejdsmarked.

Integrationsgrunduddannelsen omfatter både en lønnet praktikstilling og skoleundervisning.

Praktikdelen i virksomheden skal give dig viden om og færdigheder i forskellige arbejdsfunktioner, der sikrer kvalifikationer, der er relevante på arbejdsmarkedet. Målet er, at du får erfaringer med arbejde og samarbejde, der er nødvendige for at opnå en varig, fast tilknytning til arbejdsmarkedet.

Skoleundervisningen skal give dig sproglige færdigheder, erhvervsrettede kvalifikationer, kompetencer og forudsætninger for fortsat arbejde og vil kunne danne grundlag for at fortsætte i en erhvervsuddannelse.

Integrationsgrunduddannelsen varer 2 år, hvoraf 20 uger er skoleundervisning og tilrettelægges som fuld tid. Skoleundervisning og praktik kan tilsammen ikke udgøre over 37 timer om ugen i gennemsnit i forløbet og skal mindst udgøre 32 timer om ugen i gennemsnit i forløbet.

Du kan læse mere om IGU på arabisk, farsi, tigrinya, somali og engelsk nedenunder. 
 

Senest opdateret

28.06.2018