You are here

Når du kommer i ordinært arbejde

Når du kommer i job og derfor ikke længere får forsørgelsesydelse fra kommunen, er der nogle ting, du skal være opmærksom på. Det kan du læse mere om her.

Du kan læse nedenstående på

Giv os besked

Giv din sagsbehandler besked, så snart du har fået arbejde. Husk at oplyse om startdato, timetal og hvornår du får første lønudbetaling.

Første løn 

Du kan måske være berettiget til et supplement til din første løn. Det afhænger blandt andet af lønnens størrelse og kræver en konkret beregning. Har du spørgsmål hertil, kan du kontakte Drop In. Læs mere om Drop In her: www.integration.roskilde.dk/drop-aaben-raadgivning

Boligstøtte

Din nye indkomst kan påvirke din boligstøtte fra Udbetaling Danmark – og hvis du får mere, end du er berettiget til, trækker Udbetaling Danmark beløbet fra i din boligstøtte. Det er derfor vigtigt, at du straks ændrer dine oplysninger digitalt på www.borger.dk/boligstoette.  

Du kan også ringe til Udbetaling Danmark, Boligstøtte, på tlf. 70 12 80 63.  Du kan også kontakte Drop In for at få hjælp, hvis du ikke selv kan klare det.

Får du økonomisk fripladstilskud?

Din nye indkomst kan have betydning for dit fripladstilskud til børn i institution. Det er derfor vigtigt, at du straks ændrer dine oplysninger digitalt.

Ny forskudsopgørelse hos SKAT

Husk at ændre din forskudsopgørelse så snart, du kender din fremtidige indtægt - så du ikke senere skal betale restskat. Du kan ændre dine oplysninger digitalt på www.skat.dk eller ringe til Skattecenter Høje Taastrup på telefon 70 12 18 18. Du kan også kontakte Drop In for at få hjælp til det ovenstående, hvis du ikke selv kan klare det.

Økonomisk overblik

Der kan være lidt uorden omkring din økonomi i de første 1-2 måneder, fordi dine indtægter ændres, og udbetalingen af din løn måske ligger på andre tidspunkter, end du plejer at få penge ind på din konto. Du kan selv medvirke til, at det bliver mere gnidningsfrit ved hurtigt at få styr på punkterne i denne folder.

Dansk undervisning og dagpenge

Du har fortsat ret til danskundervisning i op til 5 år – eller indtil du har bestået din danskundervisning. Du kan evt. få undervisning om aftenen, hvis det passer bedre med dit arbejde.

Hvis du mister dit arbejde inden 5 år, skal du henvende dig til Integrationsafdelingen i Jobcenter Roskilde.

Vær opmærksom på, at der fra 1. januar 2019 bliver indført et opholdskrav for at få dagpenge.

Har du gennemført Integrationsgrunduddannelsen (IGU) er du dog undtaget de nye regler. Du har fortsat mulighed for at få dagpenge på dimittendsats, hvis du bliver ledig. Er dette tilfældet, skal du henvende dig til Jobcenter Roskilde.

Hvis dit arbejde ophører

Hvis du er så uheldig at miste dit arbejde og ikke har optjent ret til dagpenge, kan du ansøge om ydelse på ny. Du skal henvende dig til Jobcenter Roskilde hurtigst muligt.

 

Senest opdateret

05.02.2019