You are here

Hvem er vi

Integration er en del af området Social, Job og Sundhed. Afdelingen varetager den overordnede integrationsindsats.

Afdelingen varetager bl.a. boligplacering af nytilkomne flygtninge, henvisning til danskundervisning af voksne, beskæftigelsesindsatsen, den forebyggende indsats for udsatte familier med flygtningebaggrund. Derudover også sekretariatsbetjening af Integrationsrådet. 

Integration består bl.a. af sagsbehandlere, familiekonsulenter, integrationsmedarbejdere, virksomhedskonsulenter, frivilligkoordinatorer og sociale viceværter, der servicerer og har opsyn med de midlertidige boliger.

Læs mere om Roskilde Kommunes integrationspolitik her.

Her på siden finder du information og relevante oplysninger for flygtninge vedrørende danskundervisning, integrationsprogram, boliger, sociale ydelser mv.
Du kan læse om hvilke rettigheder og pligter man har som flygtning. Du kan finde informationer, der er nyttige for integrationsborger i Roskilde Kommune, hvis man er frivillig og gerne vil yde en indsats i forbindelse med integrationen af flygtninge i kommunen, eller hvis du blot vil orientere dig om hvordan Roskilde Kommune arbejder med integrationsindsatsen.

Det er vigtigt, at flygtninge får en god start på deres nye liv i Roskilde Kommune.

Der kan søges flere oplysninger hos bl.a.:

Antal modtagne flygtninge

Roskilde Kommune har de seneste år modtaget følgende antal flygtninge:
  • 2013: 65             
  • 2014: 110
  • 2015: 177
  • 2016: 139
  • 2017: 49
  • 2018: 14
  • 2019: 18
  • I 2020 forventer vi at modtage 17 flygtninge. Dertil kommer familiesammenføringer.
  • I 2021 forventer vi at modtage 8 flygtning.

Senest opdateret

04.05.2020