You are here

Din virksomhed kan hjælpe en flygtning i job

Ansæt en flygtning.

Når man kommer til Roskilde som flygtning, kan det være svært at komme ind på arbejdsmarkedet. Mange mangler et netværk og taler kun lidt dansk. Vi samarbejder derfor med en lang række virksomheder om rekruttering af flygtninge og om oplæring af ledige flygtninge igennem løntilskud eller praktikforløb.

Sådan samarbejder Roskilde Kommune med virksomhederne

 • Vi vægter et stærkt og gensidigt forpligtende samarbejde med virksomheder, der har behov for arbejdskraft. 
 • Vi prioriterer kontakten højt og tilbyder tæt opfølgning fra vores virksomhedskonsulenter, men virksomheden vælger selv om aftalen skal være fastlagt eller ad hoc-baseret.
 • Vi tilbyder støtte til at overkomme de kommunikationsbarrierer, der kan være - særligt i starten. Støtten kan fx komme fra kommunale medarbejdere eller gennem tolkebistand.
 • Vi tilbyder støtte til kulturforståelse fx ved fyraftensmøde på virksomheden. I særlige tilfælde tilbyder vi mentorer, som støtter flygtningens integration på arbejdspladsen.
 • Vi samarbejder med sprogcenter CLAVIS om brancherettet danskuddannelse ude i virksomheden
 • Vi tilbyder flygtninge nødvendig opkvalificering, som bringer dem i job (fx kørekort eller særlige kurser).
 • Vi har et stort fokus på sprogtræning og integrationsfremmede aktiviteter, bl.a. gennem 26 ugers højskoleophold (når det er relevant) og sprogtræning i samarbejde med engagerede frivillige.
 • Vi kortlægger alle nye flygtninges kompetencer, så vi kan lave det allerbedste match med virksomhederne. 
 • Vi introducerer flygtningene grundigt til dansk kultur og forholdene på danske arbejdspladser.
 • Der er bonusmuligheder for virksomhederne på mellem 15-40.000 kr. for borgere i IGU-forløb og for nogle borgere i almindelige ansættelsesforløb.

De forskellige forløb, vi beskriver nedenfor, kan sammensættes på kryds og tværs. På den måde kan vi udarbejde det optimale forløb for både din virksomhed og den flygtning, du ansætter.

Læs mere om de forskellige muligheder

 • Virksomhedspraktik

  Flygtninge, som ikke kan finde ansættelse med eller uden løntilskud, kan komme i virksomhedspraktik.
  I et praktikforløb har du som arbejdsgiver mulighed for at danne dig et indtryk af medarbejderen og introducere virksomhedens arbejdsopgaver. Et praktikforløb kan vare fra 4 til 13 uger efter behov og kan i særlige tilfælde forlænges. Flygtningen modtager ingen løn fra arbejdsgiver under et praktikforløb.

 • Ansættelse med løntilskud

  I en løntilskudsansættelse har den ledige flygtning mulighed for at blive oplært i arbejdspladsens opgaver og træne det danske sprog, indtil vedkommende er klar til at indtræde i et job på lige vilkår med andre. Et løntilskud varer ofte i 3 måneder, men kan forlænges i op til 12 måneder. I private virksomheder vil løntilskuddet udgøre 50% af de samlede udgifter til flygtningens løn. Tilskuddet kan dog maks. være 78,12 kr. pr. arbejdstime fra Roskilde Kommune.

  PDF icon Faktaark om løntilskud

  OBS! satserne har ændret sig lidt ift. den vedhæftede PDF-fil

 • Ansættelse af flygtninge og familiesammenførte i IGU-forløb - med udbetaling af bonus

  1. juli 2016 trådte en ny ordning i kraft for virksomheder, der gerne vil ansætte flygtninge. Ordningen hedder Integrationsgrunduddannelse (IGU). I et IGU-forløb ansættes en flygtning til egu-satser/elevløn i et kombineret virksomhedspraktik- og uddannelsesforløb med en varighed på to år.

  Virksomheden får udbetalt en bonus på op til 40.000 kr. Ordningen er godt tænkt i forhold til at åbne op for et bredere spænd af beskæftigelsesmuligheder end ufaglærte job og de job, der umiddelbart ligger inden for rækkevidde med afsæt i de kompetencer, som den enkelte flygtning bringer med sig.

  PDF icon Faktaark om integrationsgrunduddannelse

  Læs mere om IGU-ordningen

 • Almindeligt job / ordinært arbejde

  Dette er en helt almindelig ansættelse, hvor virksomheden betaler overenskomstmæssig løn. 

Kontakt

Integration
Rådhusbuen 3
4000 Roskilde
Administration Social Job og Sundhed
Tlf 46 31 30 00

Senest opdateret

06.08.2019