You are here

Bolig

Midlertidige og permanente boliger.

I forbindelse med meddelelse om opholdstilladelse til en flygtning træffer Udlændingestyrelsen afgørelse om, i hvilken kommune den pågældende skal bo.

Roskilde Kommune skal, når det er muligt, anvise en bolig til dig. Indtil det er muligt at anvise en permanent bolig, skal Roskilde Kommune anvise dig et midlertidigt opholdssted. Egenbetalingen for midlertidige boliger er fastsat i Integrationsloven. Retten til permanent bolig gælder indenfor hele kommunegrænsen. Dette betyder, at du ikke kan forvente, at boligen ligger i et bestemt område i kommunen f.eks. byens centrum.

Vi placerer langt de fleste flygtninge i midlertidige boliger, fordi der ikke er ledige permanente boliger, og fordi flygtningene ikke har råd til at betale for en del af de permanente boliger i Roskilde Kommune.

Kun boliganvisning én gang

Kommunen har alene pligt til at anvise den første permanente bolig. Får du senere behov for en anden bolig, f.eks. som følge af familiesammenføring eller flytning til en anden kommune, har kommunen ikke efter reglerne i integrationsloven pligt til at anvise en ny bolig. Der er ikke i integrationsloven et særligt krav om, at der skal være tale om en selvstændig bolig. Det antages således, at en kommune efter omstændighederne f.eks. kan anvise en flygtning til et kollegieværelse.

Meld dig ind i en boligforening

Det er meget vigtig, at du hurtigst muligt melder dig ind i en boligforening. Det skal ske i god tid, da der er lange ventelister. Så du er klar til at slå til, når tiden er rigtig og den rette bolig dukker op. Det koster et årligt lille gebyr at stå på ventelisten. Gebyret skal betales, uanset om du er aktivt søgende eller blot ønsker at optjene anciennitet.

Det kan skrive dig op hos følgende boligselskaber i Roskilde:

 • KAB
 • Boligselskabet Sjælland     
  Boligselskabet Sjælland er en af de største boligforeninger på Sjælland. Foreningen har mere 12.000 lejeboliger fordelt ud over et stort område på Sjælland. De har mange boliger i Roskilde Kommune.

 

Yderligere information

 • Betaling for midlertidig bolig

  Flygtninge og andre, der har ophold i kommunernes midlertidige indkvarteringer, skal betale leje- og forbrugsudgifter for opholdet. Den maksimale månedlige betaling kan i perioden fra den 1. januar 2018 til den 31. december 2018 højst udgøre følgende beløb:

  • Enlige med og uden børn - 2.236 kr.
  • Par uden børn - 4.098 kr.
  • Par med et, to eller tre børn - 4.472 kr.
  • Par med fire eller flere børn - 4.844 kr.

  Betalingen forfalder den første dag i måneden.

  Er denne dag en helligdag eller en lørdag, udskydes forfaldsdagen til den efterfølgende hverdag.

  Betalingen anses for rettidig, når den sker senest 3. hverdag efter forfaldsdagen.

  Er denne hverdag en lørdag, er betaling den følgende hverdag rettidig.

 • Hvor lang tid skal jeg bo i en midlertidig bolig?

  Midlertidig indkvartering kan vare fra få måneder til flere år for den enkelte flygtning.

  Da tilstrømningen af flygtninge desuden vil variere over tid, er det ikke muligt at sige, hvor længe der er behov for at anvende de nuværende midlertidige indkvarteringssteder til flygtninge. 

 • Bliver der ført opsyn med indkvarteringsstederne?

  Kommunens boligsociale medarbejdere tilser regelmæssigt indkvarteringsstederne.

  Herudover har kommunen løbende kontakt med dig, via sagsbehandlere og konsulenter.

 • Gælder lejeloven i midlertidige boliger?

  Reglerne i lejeloven finder ikke anvendelse i forbindelse med indkvartering i midlertidige boliger.

 • Boligstøtte/boligsikring

  Nyankomne flygtninge er omfattet af reglerne om boligstøtte. For at få boligsikring skal man være lejer. Boligsikring beregnes ud fra husstandens indkomst, huslejens størrelse og boligens størrelse.

  Boligstøtte administreres og udbetales af Udbetaling Danmark.

  Læs mere her

 • Hjælp til boligindskud

  Kommunen kan låne nyankomne flygtninge penge til betaling af boligindskud. Kommunen skal som hovedregel give flygtninge et såkaldt pligtlån til betaling af indskud m.v. til en bolig, hvis husstandens indkomst ligger under en bestemt grænse. 

  Udover pligtlån har kommunen mulighed for at yde frivillige lån til flygtninge. Det betyder f.eks., at kommunen kan låne en nyankommen flygtningefamilie penge til boligindskud, selv om husstandens samlede indkomst overstiger beløbsgrænsen for pligtlån.

  Læs mere her

 • Når jeg flytter fra midlertidig bolig til permanent bolig

  Når du flytter fra midlertidig bolig til permanent bolig, skal du være opmærksom på:

Kontakt

Integration
Rådhusbuen 3
4000 Roskilde
Administration Social Job og Sundhed
Tlf 46 31 30 00

Senest opdateret

11.12.2020